solidariteitskoor

Resolut

Spotlight: Optreden Februari

Voor deze concertenreeks koos Resolut, resoluut voor de aarde als thema. Met treffende liederen over onze mooie blauwe planeet en haar bewoners brengt Resolut zowel een ode aan de aarde, als een roep tot bezorgdheid voor haar kwetsbaarheid… Deze concerten worden ondersteund door de GROS (Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking). De opbrengst gaat naar 2 goede doelen: 11.11.11 en vzw RASUWA. (wederopbouw in Goljung, Nepal na de aardbeving in 2015) Valt deze uitnodiging bij jou in goede aarde dan verwelkomen we je graag op ons aardig concert. Bestel tickets hier: https://www.youtube.com/


Wie zijn wij

Het lied zoekt haar weg de wereld rond, zaait, gaat weer verder en brengt ons bij elkaar.
De naam ‘RESOLUT’, is speciaal gekozen met de link naar de muzieknoten re-sol-ut, maar vooral resoluut (vastberaden) in hun visie.

Resolut gaat steeds op zoek naar liederen die raken zowel inhoudelijk als muzikaal, en met een boodschap van hoop dat het beter kan met onze wereld


Contact

Dirigent: Liesbet Van Reeth

Tel: +3237552562
Gsm: +32476892528

Voorzitter: Peter Meersschaert

Tel: +3233375602
E-mail: petermeer19@gmail.com