Home - Resolut

Solidariteitskoor Resolut presenteert

 

Concerto di Primavera

 

 

Resolut

 

Het lied zoekt haar weg de wereld rond, zaait, gaat weer verder en brengt ons bij elkaar.
De naam 'RESOLUT', is speciaal gekozen met de link naar de muzieknoten re-sol-ut,  maar vooral resoluut (vastberaden) in hun visie. Resolut gaat steeds op zoek naar liederen die hen raken zowel inhoudelijk als  muzikaal, en met een boodschap van hoop dat het beter kan met onze wereld.

 

Solidariteitskoor Resolut brengt al meer dan 25 jaar wereldmuziek met een bewuste keuze voor sociaal engagement en solidariteit. In onze liederenkeuze staan respect en mensenrechten centraal, maar ook liederen over liefde en hoop krijgen hun plaats in het repertoire. Resolut gelooft in de kracht van het lied om te bouwen aan een wereld van respect en verdraagzaamheid.  

 

50 enthousiaste zangers en 5 muzikanten kijken ernaar uit om jullie te  verwelkomen. Het koor wordt deskundig geleid door Liesbet Van Reeth. De regie van ‘Onderstroom’ is in handen van Bart Haest.

 

 

©stefaan van biesen-annemie mestdagh 21.04.2016