solidariteitskoor

Schenking B-asiel

Schenking B-asiel

Dankzij de belangeloze steun van vele personen en instanties kon Resolut 2.400 euro schenken aan B-asiel.

Dit bedrag is namelijk de opbrengst van het dubbelconcert dat Resolut en Davog Rynne organiseerden ten voordele van B-asiel op 10/11/2019 in de Boerenpoort in Melsele.

Op dinsdag 26/11/2019 bracht Resolut een bezoek aan B-asiel en werd er warm onthaald. Na een uitvoerige toelichting over de werking van B-asiel in al zijn geledingen, werd aan de hand van een rollenspel een mooi beeld gegeven van één van de peilers waar B-asiel voor staat, met name ‘De Brug’.

Het is duidelijk dat alle steun welkom is en goed benut wordt!

We wensen hen veel succes!