‘Back on track’

In het coronajaar 2020 bleef Resolut, resoluut verder repeteren in de periodes dat de strenge veiligheidsvoorschriften van het corona-koorprotocol dit toelieten. Zingen gebeurde met mondmasker op en op afstand van elkaar. Makkelijk was dat allesbehalve maar we namen het voor lief om toch samen te kunnen zingen! Voor de repetities konden we tijdelijk uitwijken naar een opslagplaats in de Dambrugstraat en later naar de turnzaal en speelplaats van OLVG. Waarvoor dank!

Ondertussen mogen we weer zingen zonder mondmasker in onze vertrouwde ruimte in het KLJ-lokaal achter Djem. Met voldoende afstand en warm ingeduffeld (want de ramen staan open!).